Programma ssenariisi

  • 1. Energiýa saklaýyş shemasy üçin enjamlaryň doly toplumyny üpjün edip bileris we size görä energiýa saklaýyş shemasy bilen üpjün edip bileris
  • 2. Güýçli üpjünçilik zynjyrymyz bar we her önümde meşhur marka üpjün edijileri bar
  • 3. Energiýa saklaýyş meýilnamamyz, enjamlaryň maglumatlaryna hakyky wagtda gözegçilik etmek üçin ykjam gözegçilik APP-ni üpjün edýär
Has giňişleýin gör
index_23
programma-1
programma-2
programma-3
/

Önümiň görkezilmegi

LiFePO4 51.2V 200Ah 10240Wh Batareýa paketi Gün energiýasyny saklamak üçin litiý Ion batareýasy
LiFePO4 51.2V 200Ah 10240Wh Batareýa paketi Lithiu ...
LONGRUN 3.6KW-10.2KW Tor inwertoryndan ýokary netijelilik
LONGRUN 3.6KW-10.2KW gridden ýokary netijelilik i ...
LONGRUN ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýan gün potolok çyrasy
Uzak ekologiýa taýdan arassa we energiýa tygşytlaýjy ...
LONGRUN Güýçli aýlawly kuwwatly gurşun kislotasy kolloid batareýasy
LONGRUN Güýçli c bilen gurşun kislotasy kolloid batareýasy ...
LONGRUN 4kw-10kw grid üç fazaly inwertory birleşdirdi
LONGRUN 4kw-10kw set üç fazaly inv birikdirildi ...
LONGRUN 1KW-6KW grid bir fazaly inwertora birikdirildi
LONGRUN 1KW-6KW gözenegi bir fazaly inv ...

Hyzmatdaş hyzmatdaş

file_0
file_2
file_3
file_4
file_5
file_6
file_7
file_8
file_9
file_10
file_11
5-10 Hil barlagy hyzmaty

5-10 Hil barlagy hyzmaty

01

Size 5 ýyl kepillik hyzmatyny berip bileris.Bu döwürde üpjün ederis ...

Dörediş hyzmaty

Dörediş hyzmaty

02

Islegleriňize görä, inwertor, batareýa ýaly önümleri siziň üçin düzüp bileris ...

Bazar meselesiniň giňelmegi

Bazar meselesiniň giňelmegi

03

Marketerli bazary giňeltmek isleseňiz, size bir topar bazary hem hödürläp bileris ...

Ulgam gözegçiligi

Ulgam gözegçiligi

04

Bizde özboluşly Internet ulgamy bar, önümleriň gündelik ulanylyşyna gözegçilik edip bilersiňiz ...

Ulgam meselesini çözmek

Ulgam meselesini çözmek

05

Bizde çözgütleriň doly toplumyny üpjün edip biljek ýöriteleşdirilen inersenerlerimiz bar ...

Hyzmatlarymyz

5-10 Hil barlagy hyzmaty
Dörediş hyzmaty
Bazar meselesiniň giňelmegi
Ulgam gözegçiligi
Ulgam-meseläni çözmek

5-10 Hil barlagy hyzmaty

Size 5 ýyl kepillik hyzmatyny berip bileris.Bu döwürde, önümi çalyşmak we yzyna gaýtarmak bilen çäklenmän, islendik meseläni çözeris.Önümlerimiziň adaty hyzmat möhleti 10 ýyl

Dörediş hyzmaty

Islegleriňize görä, inwertor, batareýa, gün paneli ýaly önümleri siziň üçin düzüp bileris.OEM hyzmatlaryny hödürlemek üçin önüm talaplaryňyz bilen hem bolup biler.

Bazar meselesiniň giňelmegi

Marketerli bazary giňeltmek isleseňiz, baha, marketing, esasy önümler, artykmaçlyklarymyz we ş.m. ýaly bazary giňeltmek çözgütleriniň bir toparyny size hödürläp bileris.

Ulgam gözegçiligi

Bizde özboluşly “Internet of Things” ulgamy bar, jübi telefonynyň üsti bilen önümleriň gündelik ulanylyşyna, şol sanda batareýa saklaýyş güýjüniň öndürilmegine, fotoelektrik paneli öndürmek we ş.m. gözegçilik edip bilersiňiz.

Ulgam-meseläni çözmek

Önümleriň ulanylmagy bilen baglanyşykly ýüze çykýan meselelere görä çözgütleriň doly toplumyny üpjün edip biljek ýöriteleşdirilen inersenerlerimiz bar.

kompaniýasy

Biz hakda

“Xinxiang Voltup Technology Co., Ltd”, täze energiýa batareýalarynyň gözlegini we ösüşini, önümçiligini we satuwyny birleşdirýän häzirki zaman kärhana.Biziň kompaniýamyz täze energiýa ulaglaryny döwmek we sökmek merkezlerini, şeýle hem eksport bazasyny täzeden öndürýän esasy kärhana.Şeýle hem, Henan welaýatynda “Üç topar” taslamalarynyň altynjy tapgyry boýunça esasy şertnamalaýyn taslama.Birinji etap zawodymyz, takmynan 15,000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, elektrik batareýalary, energiýa saklaýyş, zarýad bermek / zarýad bermek enjamlary, ofis we ýaşaýyş jaýlaryny goldaýar.

Has giňişleýin gör
Exporturtlary eksport etmek

+

Exporturtlary eksport etmek
Zawodyň ägirt uly meýdany

Zawodyň ägirt uly meýdany
Kärhananyň işgärleri

+

Kärhananyň işgärleri
Ulanyjy hekaýalary

Ulanyjy hekaýalary

Koh Rong Samloem · Sihanoukville · Kambojanyň arassa grid adasy PV-dizel ulgamy
Taslama barada
· ESS funksiýasy: Adadaky myhmanhanalaryň otaglary we aşhanasy üçin erkin gurşawda güýç beriň. Dizel dwigatelinden ýokary çykdajylary tygşytlaň
· Wagt: APR.2020
· Kofig: PV 20KW & ESS 40KWH (2 ulgam)
· Gündelik elektrik öndürmek : 85Kwh / gün
· Meýdany: 150㎡
· Enjamlar: Growatt / nRuiT HES

Has giňişleýin gör
Ulanyjy hekaýalary

Ulanyjy hekaýalary

Maputo · Mozamboque Villas ätiýaçlyk güýç ulgamy
Taslama barada
· Funksiýa: Gündelik elektrik toguny, ätiýaçlyk ätiýaçlygyny ýerine ýetiriň
· Wagt: Iýul.2019
· Tabyt: PV 6.5kw & ESS 30KWh
· Gündelik elektrik öndürmek: günde 30kWt
· Meýdany: 29㎡
· Enjamlar: Growatt / nRuiT HES

Has giňişleýin gör
Ulanyjy hekaýalary

Ulanyjy hekaýalary

Kampong Chhnang · Kamboja fermasy arassa torlaýyn optiki ammar ulgamy
Taslama barada
· Funksiýa: imitasiýa enjamlaryny we gündelik elektrik energiýasyny sarp etmegi kepillendiriň
· Wagt: Sep2019
· Kofig: PV 6KW & ESS 10KWH
· Gündelik elektrik öndürmek: günde 25kwh
· Are: 36㎡
· Enjamlar Growatt / nRuiT HES

Has giňişleýin gör

Ulanyjy
Hekaýalar

/

Iň soňky habarlar

sergi

Guanç Guangzhouou Aziýa Pacificuwaş umman batareýasy sergisi kompaniýamy gatnaşmaga çagyrdy

Guanç Guangzhouou Aziýa Pacificuwaş ummany batareýa sergisi, Aziýa-Pacificuwaş umman sebitinde batareýa pudagynyň iň uly we täsirli wakalarynyň biridir.Her ýyl batareýa öndürijilerini özüne çekýär ...

Öý energiýa ammary

Öý energiýa ammary

Öýüň gün panellerine batareýa goşmak, uglerod aýak yzyňyzy peseltmegiň gowy usulydyr.

Öý energiýasyny saklamagyň peýdalary

Öý energiýasyny saklamagyň peýdalary

Öý energiýasyny saklaýyş ulgamyny ulanmak, elektrik toruna garaşlylygy azaltmaga kömek edip biler.

Greenaşyl energiýa bazarynyň geljegi

Greenaşyl energiýa bazarynyň geljegi

Döwletiň dürli başlangyçlary ýaşyl energiýa bazaryna itergi berýär.

teswir